Sent i går kveld fullførte Kirkemøtet sin behandling av norsk asyl— og flyktningpolitikk. I vedtaket viser man til Soria Moria-erklæringen fra den nye rød-grønne regjeringen, der det varsles en gjennomgang av politikken på asyl- og flyktningområdet.

— Dette må føre til en mer human flyktning- og asylpolitikk, krever Kirkemøtet.

Praksis må endres

Myndighetene blir særlig kritisert for tilfeldig behandling av asylsøkere i utlendingsnemndene. At asylsøkeren ikke innkalles til full behandling i nemndene er i strid med all annen rettspraksis. Her må dagens praksis endres, hevdes det.

Kirkemøtet krever at andre innvandringspolitiske hensyn ikke må gå foran menneskerettighetene og de internasjonale konvensjonene Norge har sluttet seg til. Disse konvensjonene må praktiseres med raushet, mener Kirkens fremste tillitsvalgte og ledere. Kirkemøtet ber dessuten alle landets menigheter arbeide for å motvirke fremmedhat og fremmedfrykt i egne rekker.

Kunst- og kirkebygg

Kirkemøtet vedtok også i går en omfattende satsing på kunst og kultur på alle nivåer i Kirken. Dessuten ble det vedtatt å be staten overta ansvaret for vedlikehold av alle kirker som er bygget før 1650, og andre fredede kirkebygg. Kirkemøtet ønsker videre at staten bidrar med finansiering av nye kirker i boligområder med stor befolkningsvekst.