Biskopen i London, Richard Chatres, er blant kirkelederne som undertegnet deklarasjonen som ble undertegnet i Geiranger i går. Deklarasjonen markerte slutten på kirkens miljøseilas langs norskekysten. Her har også forskere, politikere og miljøvernere deltatt. Patriarken av Kostantinopel, erkebiskop Bartholomeos, har vært hovedperson på seilasen fra Egersund til Geiranger.

— Den britiske regjeringens beslutning om å innføre midlertidig stans i de radioaktive utslippene til havet er et positivt skritt. Men vi henstiller om en permanent utslippsstans, skriver kirkelederne i erklæringen. Bjørgvin-biskop Ole D. Hagesæther har også undertegnet deklarasjonen.

Kirkelederne ber myndighetene i alle land rundt Nordsjøen om å ta i bruk en økosystembasert forvaltning av havområdet. De frykter overfiske, og ber om at fangstkvotene blir redusert. Videre henstiller de sine regjeringer til å satse på fornybare energikilder og at havbruksnæringen blir regulert for å sikre at produksjonen av oppdrettsfisk ikke truer det lokale og globale biologiske mangfoldet.

Og samme dag som den russiske oljetankeren «Moscow» fikk motorhavari og drev mot land ved Nordkapp, vedtok kirkelederne at myndighetene må iverksette tiltak som reduserer risikoen knyttet til transport av miljøfarlig gods.