Byfuglien, som ble vigslet til biskop søndag, mener ekteskapet ikke bør bevares for enhver pris.

– Der hvor ekteskapet er preget av overgrep, vold og maktbruk, mener jeg det er Kirkens plikt å hjelpe folk ut av ekteskapet, sier Byfuglien til Dagbladet.

Hun understreker at det selvsagt er Kirkens plikt å holde folk sammen i ekteskapet, men Kirken bør også noen ganger tre støttende til og hjelpe folk i voldelige ekteskap til å komme seg ut.

Norges tredje kvinnelige biskop har selv vært engasjert i familiearbeid og hatt kontakt med flere som lever i voldelige forhold. Hun har i mange år hatt en samlivsspalte i den kristne dagsavisen Vårt Land.

– Kirken kunne vært tydeligere og mer realistisk i sin omtale av ekteskapet. Å snakke sant og relevant om ekteskapet er viktig, sier biskopen.

Leder Tove Smaadahl ved Krisesentersentralen synes det er bra at Kirken ikke anbefaler at man skal holde ut, men ser problemstillingen og gir signaler.

– Innenfor visse miljøer ser vi at kvinnene holder ut lenger. Frykten for at samfunnet skal vite at de er gift med en mishandler, er stor. Det er på tide at prester og religiøse ledere går ut og sier at dette er uakseptabelt, sier hun.

Biskop i Borg bispedømme, Helga Byfuglien, mener at kirken bør hjelpe mennesker ut av voldelige ekteskap.
Ivan Tostrup