Mange av landets prestegårder har attraktive lakseelver på eiendommen. Opplysningsfondet, som forvalter Kirkens eiendommer, har ytret ønske om å selge fiskerettighetene til spesielt privilegerte og velformuende for å øke inntektene.

Men ifølge Adresseavisen mener Justisdepartementets lovavdeling at eiendommene er å betrakte som statlig eiendom, og dermed må brukes til "allmennhetens beste".NTB

LAKSE-NEI: Kirken får ikke selge lakserettigheter ved kirkegårdene. Arkivfoto