Med runde formuleringer i forslaget til vedtak om Kirkens forhold til staten, klarte leder for kirke-stat komiteen, Ådne Berge, å samle troppene under Kirkemøtet som foregår i Bergen denne uken.

Frykt for fart Mange delegater var i utgangspunktet skeptiske til både framgangsmåte og tempo i Kirkerådets behandling av saken hittil, men torsdag ble det klart at de fleste hadde snudd sin skepsis og misnøye til oppslutning om den videre prosessen i Kirkens behandling av forholdet mellom kirke og stat.

(NTB)