«Din stemme på årets kirkemøte kan være avgjørende for hvorvidt velsignelsen fortsatt skal hvile over landet vårt», står det i et brev. I et annet heter det at støtte til homofile «vil ryste kirken, barna, familiene og samfunnsutviklingen i sine grunnvoller», mens en tredje brevskriver lover at de som sier ja til homofile prester vil få «en hard dom».

De fleste brevene er sendt til alle delegatene på Kirkemøtet. Nesten alle er sendt fra mennesker som er imot at homofile samlevende skal kunne vigsles inn i kirkelige stillinger, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg opplever noen av brevene som en ren trussel, sier Arne Sigurd Mossige, en av kirkemøtedeltakerne fra Stavanger bispedømme.

Mossige reagerer på at flere av brevene argumenterer med at vår velstand bygger på Bibelens verdier.

Han synes det er merkelig at alle bruker sin tid på homofilisaken og at ingen har noe å si i forhold til hovedsaken på Kirkemøtet, nemlig klima.

– Vår velstand har brakt skaperverket på randen av katastrofe, og selv om vi kanskje bare har ti år på å redde verden synes likevel homofilisaken å ta all oppmerksomhet, sier Mossige.