Det ble en ny og lang homofilidebatt på Kirkemøtet i dag. Selv om saken i realiteten ble avgjort gjennom en prøvevotering i går, valgte nesten 25 delegater å gå på talerstolen. I dagens debatt talte mange for at det nå er viktig å beholde samholdet, og at man må kunne leve sammen med to homofilisyn i Kirken.

— Dette må det nå arbeides grundig med. Uenigheten truer fellesskapet. Uansett hva vi hadde vedtatt i dag, vil noen mennesker i Kirken havne i en vanskelig situasjon, sa lederen av Kirkerådet Nils Tore Andersen.

Noen talere hevdet at splittelsen i Kirken nå er et faktum. Flere av biskopene sa at man må strekke seg langt for at man kan leve side om side med begge syn.

Kirkemøtet valgte også å oversende et forslag om å utrede såkalte valgmenigheter og alternativt tilsyn for prester som vil fas i seg tilsyn av sin egen biskop i kjølvannet av homofili debatten på Kirkemøtet. Dermed har de 130 prestene – 39 av dem i Bjørgvin - som har skrevet under på et opprop i forkant v Kirkemøtet, vunnet en halv seier.

Vedtaket innebærer at Kirkemøtet slår fast at Den noske kirke skal ha to syn på homofil praksis. Det blir opp til de enkelte bispedømmeråd å avgjøre lokalt om man ønsker å ansette homofile prester. I Bjørgvin bispedømmeråd er det i øyeblikket ikke flertall for slike ansettelser.