Dette innebærer at Kirkemøtet, som denne uken pågår i Lillehammer, vil ta opp både den amerikanske bombingen ut fra et etisk og menneskelig ståsted, samtidig som man vil drøfte hva Kirken kan bidra med i kampen mot terror. Det var biskop Rosemarie Køhn som foreslo at krigen i Afghanistan bør bli tema på Kirkemøtet. Saken blir nå forberedt i en av Kirkemøtets komiteer for så å bli lagt frem for debatt og vedtak i plenum, trolig på fredag eller lørdag.

Kritiske spørsmål

— Kritikken mot bombingen er blitt møtt med krav om alternative handlemåter. Men det må være tillatt å stille spørsmål og være kritisk uten å ha en fullstendig alternativ handlingsplan. Som kirke skal vi ikke føre nasjonens utenrikspolitikk, men sørge for at etiske og menneskelige hensyn regnes med når politiske og militær avgjørelser fattes.

Hun la ikke skjul på at hun går inn for å kreve stanse i den amerikanske bombingen, men la til at Kirkens oppgave kan være å arbeide for dialog og forsoning mellom ulike religioner og kulturer, fokusere på årsakene til fremveksten av voldelige og fundamentalistiske grupper, og intensivere arbeidet for rettferdig fordeling.

Hagesæther skeptisk

Biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther gjentok i debatten sin skepsis mot å kreve bombestans.

— Vi bør være forsiktige med konklusjonene, men tydelige på premissene. Jeg er glad for at Kirkemøtet skal fokusere på hva Kirken kan bidra med, sa Hagesæther og støttet forslaget om å ta opp Afghanistan som egen kirkemøtesak.