Hun kunne ha avverget drapet, for eksempel ved å kontakte politiet, mener Høyesterett. Lovanvendelsen i lagmannsretten var helt korrekt, sa høyesterettsdommer Kirsti Coward fredag.

Kirkemo Haukelands anke ble enstemmig forkastet av retten.

I lagmannsretten ble Kirkemo Haukeland dømt til 16 års fengsel for overlagt medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård.

I anken hadde Kirkemo Haukelands forsvarer lagt ned påstand om at hun i stedet skulle dømmes for uaktsom medvirkning til drapene på Orderud gård i pinsen 1999.

BLIR SITTENDE: Dommene er nå endelige for alle de fire tiltalte i Orderudsaken.