— Dersom dette stemmer er jeg rimelig rystet og nesten i sjokk. Dette er en fullstendig gal måte å gjøre det på, sier Rolf Reikvam, leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Han nektet først å tro det da han fikk høre om reglene Opplysningsvesenets Fond. Disse reglene gjør det mulig for fondet å investere i selskap som har en mindre del av virksomheten sin innen porno og våpen.

Uakseptabelt

Rolf Reikvam lover nå å gå videre saken og vurderer å ta problemet opp med statsråd Valgerd Svarstad Haugland i spørretimen.

— Jeg reagerer selvsagt på dette. Jeg synes overhodet ikke at pengene skal plasseres innen porno og våpen selv om dette ikke er hovedgeskjeften. Siden disse pengene er så nært knyttet til kirken burde det være helt uaktuelt å plassere pengene i slike fond, sier Reikvam.

Han mener Opplysningsvesenets Fond bør ha strengere etiske kriterier enn andre fond.

— Kirken bør ha en standard som man ikke kan forvente av andre, sier han.

Statssekretær i Kirke- og kulturdepartementet, Berit Øksnes Gjerløw, gjør det klart at heller ikke den politiske ledelsen i departementet er særlig begeistret for hvordan Opplysningsvesenets Fond disponerer sine midler.

— Det er åpenbart et problem at de har investert i fond som investerer i denne type virksomhet. Dette har det blitt ryddet opp i tidligere, men det er tydelig at det trengs mer opprydding, sier hun og varsler Opplysningsvesenets Fond om at de må regne med å få høre fra departementet.

— Under forutsetning av at dette er riktig vil jeg ta opp dette. Jeg regner derfor med at vi tar kontakt med direktøren for Opplysningsvesenets Fond, for dette kan vi ikke leve med, sier hun.

Bedre retningslinjer

Kirken har selv erkjent at det trengs bedre retningslinjer for Opplysningsvesenets Fond. På kirkemøtet tidligere denne måneden beklaget medlemmene at fondet hadde retningslinjer som ikke er gode nok.

Oslos biskop, Gunnar Stålsett, vil ikke kommentere reglene som åpner for investeringer i foretak innen porno og våpensalg.

— Men det er klart dette er et vanskelig område. Derfor trenger vi et styre som kan forvalte midlene innenfor fond som er forsvarlige, sier han.