RUNE VALDERHAUG,

LILLEHAMMER Dette fremkommer i en helt ny forskningsrapport som er laget i forbindelse med Kirkemøtet, som denne uken pågår i Lillehammer. Rapporten er utarbeidet av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) i forbindelse med Kirkemøtets drøfting av forbruk, miljø og rettferdig senere i uken.

Rapporten viser at de som går regelmessig i kirken har fått et stadig sterkere miljøengasjement. I resten av befolkningen går utviklingen motsatt vei, hevder forsker Pål Ketil Botvar. Rapporten viser at 9,5 prosent av aktive medlemmer i Den norske kirke er med i ulike miljøorganisasjoner. Også katolikker og muslimer har et høyere miljøengasjement enn resten av befolkningen. Totalt er bare 3,7 prosent av den norske befolkningen medlemmer av miljøorganisasjoner. Botvars undersøkelse er gjort gjennom studier av datamateriale fra Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Botvar hevder at det kan dokumenteres aktive kirkegjengere tar et miljøansvar som går langt utover å sortere søppelet sitt. Sterkest er utslagene når det gjelder vilje il å ofre noe for miljøet. De kirkeaktive er eksempelvis langt mer villige til å betale ekstra for miljøvennlige produkter, akseptere avgifter eller andre reguleringer av miljøhensyn.