Dette fremkommer i en ny forskningsrapport som er laget i forbindelse med Kirkemøtet som denne uken pågår i Lillehammer. Rapporten er utarbeidet av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) i forbindelse med Kirkemøtets drøfting av forbruk, miljø og rettferdighet senere i uken.

Motsatt vei

Rapporten viser at de som går regelmessig i kirken har fått et stadig sterkere miljøengasjement. I resten av befolkningen går utviklingen motsatt vei, hevder forsker Pål Ketil Botvar.

Rapporten viser at 9,5 prosent av aktive medlemmer i Den norske kirke er med i ulike miljøorganisasjoner. Også katolikker og muslimer har et høyere miljøengasjement enn resten av befolkningen. Totalt er bare 3,7 prosent av den norske befolkningen medlemmer av miljøorganisasjoner.

Villige til å betale

Botvars undersøkelse er gjort gjennom studier av datamateriale fra Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Botvar hevder at det kan dokumenteres at aktive kirkegjengere tar et miljøansvar som går langt utover å sortere søppelet sitt. Sterkest er utslagene når det gjelder vilje til å ofre noe for miljøet.

De kirkeaktive er eksempelvis langt mer villige til å betale ekstra for miljøvennlige produkter, akseptere avgifter eller andre reguleringer av miljøhensyn.