Valadi har ifølge NRK sittet 6 år i kirkeasyl hos filadelfiamenigheten på Mysen, hvor hun sitter fordi hun ikke tør reise hjem til Iran.

Det har de siste årene vært tradisjon for at kirkeasylanter får juleasyl. I 2005 ble amnestiet gitt av Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Da varte amnestiet fra og med julaften til og med 2. juledag.