Lederen for KrFU, Inger Lise Hansen fra Vestfold stiller opp mot de to som valgkomiteen har plukket ut – nemlig Ellen Solheim fra Rogaland og Odd Anders With fra Nordland.

Av temaer som behandles særskilt på landsmøtet kan nevnes:

n stat/kirke

n trygg oppvekst

n bedre alderdom

n ungdom i fokus

n «Tenke globalt, handle lokalt.

Hovedsaken fredag blir ellers partileder Dagfinn Høybråtens tale, og generaldebatten etterpå.