— Det er helt forferdelig å måtte legge omkomne på kjøling og utsette begravelser i mange uker, men slik det ser ut nå har vi ikke noe valg, sier kirkeverge Astrid Efskin Løken i Sør-Odal til Vårt Land.

Kirken har allerede kuttet på flere området. Nå vurderes det å innføre samlebegravelser en gang i måneden. Begravelser utgjør en stor utgift for kirken.

— Vi må ha noen til å grave, vi må leie spesialredskaper, vi må varme opp kirker og ha kirken i stand, sier kirkevergen som legger til at det blir forferdelig å avvise mennesker i sorg. (NTB)