Rapporten fra komiteen vil trolig føre til mer konkrete og detaljerte råd om hvor mye laks og annen fisk folk bør spise.

  • Ingenting tyder på at komiteen vil konkludere med noe annet enn at fisk er sunt og at det bør spises mer fisk. Problemet for oppdrettere og fiskere er at konklusjon blir at fisk er sunt, men...

Om komiteen skulle anbefale tre måltider fet fisk i uken — men ikke mer - er det langt mer enn en gjennomsnittsnordmann spiser. Men problemet kan bli å overbevise forbrukerne om at de bør velge en vare som myndighetene advarer mot et ubegrenset inntak av.

Enda verre kan de bli om de nye rådene ber gravide og små barn om å begrense spising av fet fisk mer enn gjennomsnittet. Og siden rapporten trolig blir kjent internasjonalt kan eventuelle PR-problemer forplante seg til utlandet, som kjøper rundt 95 prosent av den norske fisken.

  • Selv de sterkeste kritikerne av oppdrettslaksen i forskningsmiljøene, den amerikanske forskergruppen bak en artikkel i Science i 2005 og i Journal of Nutrition i fjor høst, konkludere med at fordelen ved å spise fet fisk, som norsk oppdrettslaks, gir tre hundre ganger større helsegevinster enn ulemper.

Fettsyrene i fisken motvirker hjerte- og karssykdommer. Ett måltid norsk oppdrettslaks i ukene sparer 7100 av 100.000 mennesker fra dødelig hjerteinfarkt, men 24 av 100.000 liv går tapt på grunn av kreft fremkalt av dioksin og PCB i den samme laksen.

  • Men PR-problemet blir like fullt å overbevise forbrukerne om at ulempene er prisen verdt, all den tid det finnes teknologi som gjør det mulig å gjøre oppdrettslaksen - den fete fisken som folk spiser mest av - nesten giftfri.

Oppdrettsnæringen kan løse sitt problem ved å rense laksefôret.

PR-problemet vil likevel bestå, for fiskerinæringen har ikke slike muligheter. Det er ikke mulig å gå ut i havet og fjerne miljøgiften fra maten silda og makrellen spiser.