– Vi ønsker et solid fond for teknologioverføring og utvikling, sier Zhou Ji, medlem av den kinesiske delegasjonen til Bali-konferansen.

– Det har vært mange løfter om utvikling av renere kullkraft og annen teknologi som kan redusere utslippene, men resultatene til nå har vært magre. Vi ønsker at de nye forhandlingene skal ta disse spørsmålene på alvor, sier Zou.

– De rikes ansvar

Kina er i ferd med å passere USA i totale CO2-utslipp, men står fast på at klimaproblemene er skapt av de rike landene, og at de derfor har hovedansvaret for løsningene. Ifølge en fersk FN-rapport er USAs CO2-utslipp 20,6 tonn per person, mot 3,8 tonn per person i Kina.

I tillegg til økonomisk støtte til klimavennlig teknologi, krever Kina og andre utviklingsland at industrilandene bidrar betydelig til fond for å dekke skadevirkningene av klimaendringer i de mest sårbare utviklingslandene.

Godtar ikke utslippskutt

Bali-konferansen skal starte diskusjonene om en ny internasjonal klimaavtale. Skal det være mulig å bremse klimaendringene, må en ny avtale også begrense utslippene fra Kina og andre raskt voksende utviklingsland.

Kina motsetter seg slike utslippsbegrensninger, iallfall så lenge USA ikke godtar forpliktende kutt i sine utslipp. Med kravene om teknologifond vil de snu søkelyset tilbake på den rike verdens ansvar for klimaproblemene.

– Kina vil være en del av løsningen. Men industrilandene må starte med å kutte sine egne utslipp, og samtidig hjelpe oss med å kutte våre, sier den kinesiske klimaeksperten Hu Tao.

Patentrettigheter

Kina har selv satt ambisiøse mål for å øke sin energieffektivitet. Men forsøkene på å skaffe seg renere teknologi har strandet på patentrettigheter og vestlige selskapers frykt for å dele sensitiv teknologi, sier kinesiske politikere.

Et teknologifond kan finansiere felles forskningsprosjekter og hjelpe utviklingsland til å utvikle sine egen teknologi for energisparing, sier Zhang Haibin, klimaekspert ved universitetet i Beijing.

– Poenget er at vi vil ikke bare kjøpe fisk. Vi vil lære å fiske selv, sier Zhang.