— For utviklingsland vil alltid økonomisk vekst være nummer en. Deretter hensynet til klima. Det er et stort dilemma, sier professor Hui-Jun Wang.

I hutrende kalde Beijing er temperaturen minus fire grader. Bitende vind fra Gobi-ørkenen feier gjennom gatene. I åttende etasje på Institute of Atmospheric Physic ved Chinese Academy og Sciences sitter klimaforsker og professor Hui-Jun Wang. Han konstaterer at verdens mest folkerike land er det landet som opplever klimaendringene sterkest:

Varmt og tørt

Beijing har ikke vært varmere i moderne tid. Gjennomsnittstemperaturen har økt med mellom to og tre grader. I de nordøstlige områdene har økningen vært enda større - mellom tre og fire grader.

Samtidig er nedbøren halvert. Beijing hadde tidligere normalnedbør på 500-600 millimeter i året. De siste årene har gjennomsnittet vært mellom 300 og 400 millimeter.

— Varmen i Beijing om sommeren er blitt ekstrem. Vi er ofte oppe i 40 grader. Det medfører økt bruk av kjøleanlegg, og dermed voldsomt press på strømforsyningen. Mye av strømforsyningen kommer fra kullkraftverk.

— Vannforsyningen er så prekær at det gjøres forsøk på å transportere vann fra Yangtse og andre elveområder i sør, til nord. Det er en enorm plan. Sentralmyndighetene bruker store ressurser for å få dette til, sier Hui-Jun Wang.

Flommer og tyfoner

Utviklingen i sør er nemlig motsatt:

I storbyen Shanghai er temperaturen stabil. I andre områder er temperaturen til og med noe lavere. Nedbørsmengden er også den samme.

Men der herjer tyfoner og flommer. Forskere og politikere mener den globale oppvarming er grunnen til at isbreene i de tibetanske fjellene smelter raskere. Det truer flere hundre millioner mennesker, som er avhengige av de store elvene som Yangtze og Den Gule Flod.

I år er nesten 1000 mennesker drept og fem millioner fordrevet av uværet. Oversvømmelsene har berørt 20 prosent av Kinas befolkning. Avlinger på millioner av hektar jord er blitt ødelagt.

Og mens fokus er på de enorme vannmassene, er det på lang sikt frykt for utbredt tørke etter hvert som isbreene forsvinner.

Navn på synderen

Men enten det gjelder hetebølger i Beijing, tørke eller flommer og tyfoner i sør, har den kinesiske regjeringen nå satt navn på synderen: Den globale oppvarming.

— Kan Kinas økonomi fortsatt vokse, samtidig som klimautslippene reduseres?

— Konflikten er opplagt. Kina vil neste år være den største utslipper av klimagasser i verden - større enn USA. Det er et faktum, og det er noe kinesiske myndigheter vil gjøre noe med.

— Men samtidig er det viktig at klimautslipp pr. innbygger i Kina er betydelig lavere enn USA og de fleste andre land. Vi snakker om at utslippet bare er en tidel av det USAs. Dette må tas hensyn til.

Ifølge en fersk FN-rapport er USAs CO2-utslipp 20,6 tonn per person, mot 3,8 tonn per person i Kina.

Og fra Kinas delegasjon på Bali, er holdningen klokkeklar: Kina vil bestemt avvise kravene om å kutte utslipp av klimagasser av et like stort omfang som USA og andre utviklede land.

Utviklede land bærer hovedansvaret og må ta hovedansvaret for å kutte utslippene. Kina skal bidra og ta sin del, men vil absolutt ikke like store som utviklede landene, ifølge delegasjonsleder Xie Zhenhua.

Tilbake i Beijing sitter Hui-Jun Wang og ønsker større internasjonalt samarbeid, og ikke minst mer moderne miljøteknologi.

— Vi forsøker å bruke flere alternative energikilder - vind, sol og vann. Vår lave utnyttelsesgraden av energien gjør at Kina er i ferd med å bli verdens tørste utslipper av klimagass. Vi trenger et samarbeid der Kina og andre utviklingsland tilføres den mest moderne av miljøteknologi fra utlandet. Det vil gjøre fortsatt vekst mulig, og samtidig gi bedre beskyttelse av miljøet, mener Hui-Jun Wang.

Les også: Vår klimablogger er på plass på klimatoppmøtet på Bali.

SKUFLER KULL: Kull utgjør rundt 70 prosent av all energiproduksjon i Kina, og gjør Kina til verdens versting i utslipp av klimagasser. Her fra arbeidet i kullgruvene i Gansu provinsen.
MICHAEL REYNOLDS
LYS FREMTID: Strømforbruker i Beijing har eksplodert. I den store handlegaten Wanfujing lyser reklameskiltene mot en overfalt - og enda flere blir det under OL neste år. FOTO: EINAR AARRE
EKSPERT: - Kina trenger samarbeid med vestlige land for å få overført moderne miljøteknologi, sier klimaforsker og professor Hui-Jun Wang i Beijing.