Hvordan Kina ter seg i klimaforhandlingene regnes som svært viktig for om det viktige klimatoppmøte ti København i desember vil bli en suksess eller ikke. Talen til Hu Jintao i FN-hovedkvarteret tirsdag ble nøye lyttet til.

– Kina skal redusere klimaintensiteten i landets økonomiske vekst, sa Hu fra talerstolen. Dermed understreker han både overfor det internasjonale samfunnet og overfor lytterne i hjemlandet at klimaendringer er et prioritert område.

Han konkretisert ikke kuttene i karbondioksid, men sa de vil være vesentlige i forhold til 2005-nivået.

Kina og andre utviklingsland har lenge motsatt seg obligatoriske kutt.

Hu Jintao lovet dessuten å øke skogsområdene i landet med 40 millioner hektar i forhold til 2005-nivået. Denne økningen skal skje innen 2020. Dessuten understreket han Kinas vilje til å forsøke å utvide andelen ikke-fossile brennstoff, slik at disse skal utgjøre rundt 15 prosent av landets hovedenergikilder i 2020.

For å nå fram til dette målet må Kina styrke sine satsinger på fornybare energikilder og kjernekraft, sa Hu.

Kinas rolle er avgjørende i klimaforhandlingene, både fordi landet har en sterkt voksende økonomi og samtidig sliter med tung forurensning.

Obama

USAs president Barack Obama sa i sin debuttale i FN at utfordringene med den globale oppvarmingen er en topprioritet for USA.

Men han advarte om at veien mot et bedre klima vil være svært tøff, og sa også at ingen må vente den «perfekte» avtalen.

– Men vi er fast bestemte på å handle. Vi vil ta vårt ansvar i forhold til kommende generasjoner, sa Obama.

– På hjemmebane vil vi alle møte vanskeligheter når vi skal finne varige løsninger på klimautfordringene. Men motstand er ikke noen begrunnelse for å la være å handle. Hver og en av oss må gjøre hva vi kan for at våre økonomier kan vokse uten å true vår planet, la han til.

Obama sa også at industrilandene har et spesielt ansvar.

– Ja, industrilandene har det siste århundre forårsaket mye av skadene på klimaet, og vi har et ansvar for å lede arbeidet med å bedre klimaet. Og det vil vi fortsette å ta. Men også de raskt voksende utviklingslandene må gjøres sin del, la han til.

Økt press mot de rike

Tirsdagens møte i New York samt G-20 møtet i Pittsburgh senere denne uka er ment å øke presset mot verdens rike nasjoner om å forplikte seg til å redusere drivhusgassene samt å betale for fattigere lands utfordringer.

Fattige land må ha hjelp til å kvitte seg med forurensende kullforbruk og til å beskytte sine skoger.

Ifølge BBCs kommentator har klimasamtalene i realiteten stanset opp fordi de rike nasjonene ikke lover å kutte nok i egne utslipp samtidig som fattige land ikke ønsker å forplikte seg til bindende nivåer.

Moralsk pekefinger

FNs generalsekretær Ban Ki-moon åpnet klimamøtet i New York med en dirrende moralsk pekefinger.

– Vi vil ikke kunne forsvare det moralsk hvis vi ikke når fram til en bred enighet i København, sa han i sin åpningstale.

– Mangel på enighet vil være økonomisk korttenkt og dessuten politisk uklokt, la han til.

STORE UTFORDRINGER: Klimamøtet i København står overfor store utfordringer, India har nylig signalisert at de ikke uten videre vil sette egne klimamål, mens Kina har uttalt at de ikke er villige til å gå inn for klimamål som bremser den økonomiske utviklingen i landet. Bildet er fra et kullkraftverk i Kina.
Oded Balilty