De omstridte politimetodene ble brukt da norsknigerianske Eugene Obiora døde under en pågripelse i Trondheim i fjor.

Spesialenheten for politisaker henla saken mot politimennene som pågrep Obiora, men påpeker i sin gjennomgang av saken at norsk politi ser ut til å ha manglende kunnskap om faren ved mageleie, som er en teknikk for å påsette håndjern. Under pågripelsen ble det også brukt et omstridt halsgrep som kun skal brukes i nødvergesituasjoner.

– Vi går nøye igjennom og følger opp det Spesialenheten her peker på. Vi kommer til å se nærmere på hva som gjøres i andre land og hva vi lærer bort. Det skal vi gjøre raskt, sier Killengreen til NTB.

Henleggelsen av Obiora-saken er påklaget til Riksadvokaten, som etter det NTB får opplyst, nettopp er begynt å behandle saken.

– Uansett utfall, vil vi ta tak i det Spesialenheten peker på. Vi er ute etter å forbedre oss, sier Killengreen, som understreker at politiet er pålagt å bruke tvang i risikable situasjoner.

Henleggelsen i Obiora-saken har vakt voldsom oppsikt og flere organisasjoner har beskyldt politiet for maktmisbruk og rasisme. Ifølge advokat Abid Q. Raja som representerer Obiora-familien, er tilliten til politiet svært lav i enkelte minoritetsmiljøer.