— Vi er tilfreds med avgjørelsen i NOKAS-saken i Gulating lagmannsrett, og har merket oss at fagdommerne har satt juryens frifinnelse av Thomas Thendrup til side, sier politidirektør Ingelin Killengreen til politi.no.

— Politiet har nedlagt hardt arbeid og store ressurser i saken. Det har vært viktig for å markere politiets vilje og evne til å bekjempe og oppklare grov og hensynsløs kriminalitet. Derfor er dagens avgjørelse viktig, sier Killengreen.

Politidirektøren ønsker ikke å kommentere saken ut over dette.