— Lekkasjen kommer fra en undervannsinstallasjon 5-6 kilometer sør for selve Draugen-plattformen. Via undervannskameraer kan vi se at det pipler oljedråper fra et deksel over installasjonen, sier informasjonsleder Kitty Eide i Norske Shell til NTB.

Oljelekkasjen ble oppdaget søndag ettermiddag. Rapporter fra helikoptere som mandag fløy over området tyder på at det bare dreier seg om en mindre oljelekkasje.

— Helikoptrene har bare sett tynne oljehinner. Det kan tyde på at de oljestripene vi så søndag enten har fordampet eller har blitt slått i stykker av bølger. Vi arbeider nå med å få stoppet lekkasjen, og vi har oljeoppsamlingsutstyr klart dersom det skulle bli nødvendig, sier Eide til NTB.

Statens forurensningstilsyn (SFT), Oljedirektoratet og Kystverket er rutinemessig varslet.

(NTB)