Kirkedepartementet bekrefter overfor NRK at samarbeidsproblemene mellom biskop og domprost er så store at prost Sevat Lappegard er Köhns stedfortreder mens hun i lengre tid har vært syk eller hatt permisjon.

– Domprosten har valgt å tre til side på grunn av vanskelige samarbeidsforhold, sier ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes.

Det er uenighet om enkeltsaker som skal ha ført til de vanskelige forholdene, ikke uenighet om teologiske spørsmål. Prestene i bispedømmet fikk først vite at Lappegard var fungerende biskop i et brev torsdag, selv om Köhn har vært sykmeldt i lengre tid.