Foran møtet var det klart at det ennå er for tidlig å avgjøre endelig hvor den villfarne spekkhoggeren skal plasseres.

— Møtet fredag bar vel preg av litt gjensidig informasjonsutveksling, opplyser næringskonsulent Lars Olav Lillebø i Halsa kommune til NTB.

— Vi la fram de to plassene som vi anser som mest aktuelle her i Halsa, Skålvika og Taknes; og presenterte disse på best mulig måte, forteller Lillebø.

Den ene plassen ligger i et isfritt område i Skålvikfjorden i en bukt som heter Skålvika. Den andre aktuelle plassen ligger i det tilstøtende fjordsystemet Korsnesfjorden - Arasvikfjorden, og heter Taknesbukta.

Marinbiologen Colin Baird, som har ansvaret for Keiko, har vært med på å plukke ut de to aktuelle stedene som David Phillips skal inspisere i løpet av helgen. I tillegg vil Baird samle inn mer data om stedene fra hvalforskere som kjenner mer til de lokale forholdene. Deretter skal opplysningene diskuteres i organisasjonen Humane Society of US før en endelig avgjørelse tas i samarbeid med Fiskeridirektoratet i Norge.

— Phillips sa selv at de ikke er interessert i å drøye denne prosessen videre, så han håpet og antok at de ville kunne bestemme seg i løpet av en ukes tid, sier Lillebø.

Keiko selv tar fortsatt oppstusset omkring seg og sin skjebne med stor ro og trimmes og mates daglig av sine oppassere.