Overgrepet skal ifølge Vårt Land ha blitt anmeldt denne uken, og anmeldelsen skal etter det avisen kjenner til være den første i sitt slag i Norge.

Ifølge anmelderen skal presten ved ett tilfelle ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med mannen. Mannen som sier seg krenket, er ikke mindreårig.

Prestens advokat, Cato Schiøtz, mener det ikke foreligger noe straffbart forhold.

Internasjonalt har Den katolske kirken måttet tåle kraftig kritikk den siste tiden etter en rekke avsløringer av overgrep begått av kirkens geistlige.

(NTB)