De forsikrede tapene anslås til 450 milliarder kroner.

Det opplyste den internasjonale reassuranse-giganten Munich Re under klimatoppmøtet i Montreal i går.

De totale økonomiske tapene knyttet til værrelaterte naturkatastrofer beløper seg til astronomiske 1340 milliarder kroner (200 milliarder dollar).

Dermed ble den lite hyggelige fjorårsrekorden på 145 milliarder dollar slått med solid margin.

Katrinas prislapp De nedslående tallene skyldes i hovedsak den økte frekvensen av orkaner og tropiske stormer. De økonomiske tapene forårsaket av orkanen Katrina som herjet vilt, ikke minst i New Orleans, beløper seg alene til 125 milliarder dollar, eller om lag 827 milliarder kroner. Forsikringsselskapene utbetalinger etter Katrina er anslått til rundt 160 milliarder kroner.

Orkanen Wilma som slo til i Karibia i oktober, gjorde skader for nær 100 milliarder kroner.

Internasjonal finansnæring støtter seg i økende grad til klimaforskere som peker på at klimaendringene er en effekt av utslipp av drivhusgasser.

– Det finnes kraftige indikasjoner på at vi beveger oss fra spådommer om sannsynlige klimaendringer til bevis på at de allerede er her, sier Thomas Loster. Han er direktør i en stiftelse som Munich Re har opprettet for å redusere de økonomiske tapene knyttet til naturkatastrofer.

Verre enn jordskjelv Loster peker også på at de økonomiske tapene etter atmosfærerelaterte naturkatastrofer er større enn ved jordskjelv.

– Vi ønsker selvsagt ikke å undervurdere humanitære tragedier som jordskjelvet i Pakistan. Men våre funn viser at det er effektene av værutløste katastrofer som øker i omfang, sier Loster.

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, synes tallene fra klimatoppmøtet i Canada er alarmerende.

– Mange stiller spørsmål ved kostnadene av å redusere CO2-utslippene. Tallene fra Munich Re viser at kostnadene vil bli langt større hvis vi ikke reduserer utslippene, sier Haltbrekken.

Mandag ble det kjent at ekstremregnet i høst og stormen i januar i år, koster norske forsikringsselskaper 353 millioner kroner i utbetalinger.

REUTERS