Østlendingen (34) slet med gjeldsproblemer og trengte penger. På grunn av en konkurs kunne han ikke stifte nytt selskap selv. Han kontaktet en venn som trengte raske penger. 34-åringen skaffet skjemaene, kameraten førte opp seg selv og signerte. Dermed sto han som front for katalogselskapet Media-Nor, som senere ble til Opplysningssentralen.

«Fiffige» fakturaer

Tanken var å etablere et reelt internettregister for bedrifter, men det ble aldri tatt noen skritt i den retning. Isteden etablerte de en ren fakturabedrift.

En tredje kamerat med datakunnskap, også han med dårlig råd, fikk i oppdrag å lage et program som kunne lage det de i retten omtalte som «fiffige» fakturaer.

I løpet av 11 måneder frem til januar 2005 sendte de ut 157 fakturaer til hele Sør-Norge. Hver faktura var på rundt 4900 kroner.

Av disse ble hele 92 betalt.

Dette ga kameratgjengen nesten 450.000 kroner inn på konto.

34-åringen, de to kameratene samt en fjerde person ble dømt for grovt bedrageri som del av en organisert gruppe i Oslo tingrett for nesten tre uker siden.

Dro inn 1,25 mill.

34-åringen ble også dømt for andre tilsvarende fakturabedragerier i firmaer som Norsk Bedriftsinformasjon, Norsk Næringslivsregister og Norsk Næringsforum.

Totalt betalte norske bedrifter inn 1,25 millioner kroner i tre forskjellige fakturabedragerier i løpet av ett år.

Blant dem som lot seg lure, er store selskaper som Narvesen AS og Gjensidige NOR. Dissimilis Kultur— og kompetansesenter ble forsøkt lurt, men gjennomskuet forsøket.

Hovedmannen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel, hvorav seks måneder betinget. Han mistet også retten til å lede og drive virksomhet i tre år.

De tre andre fikk samfunnsstraff.

I tillegg må de samlet betale tilbake over 400.000 kroner til sine ofre. Deriblant Ruttas Frisør AS i Bø og Narvesen AS i Oslo.