De to ble dømt for heleri av et betydeligpengebeløp for NOKAS-dømte David Toska i januar i år.

Beslutningen om å ekskludere de to bleenstemmig fattet av Advokatforeningens hovedstyre lørdag, skriver de på sine hjemmesider.

— Dette er en nødvendig reaksjon på sværtalvorlige overtredelser, sier foreningens leder Berit Reiss-Andersen.

I begge eksklusjonsvedtakene viser Advokatforeningenshovedstyre til dommen fra Høyesterett. I vedtakene vises det i tillegg til atbåde Disiplinærutvalget og Advokatforeningens kretsstyre i Oslo har gått innfor eksklusjon av advokatene

-Det stilles krav til den som skal være medlemav Advokatforeningen. Når en advokat blir straffedømt for alvorlige forhold somer direkte knyttet til utøvelsen av yrket, er dette en eksklusjonsgrunn, sierBerit Reiss-Andersen.