Straffen ble i Gulating lagmannsrett redusert med et halvt år, melder Stavanger Aftenblad. Den 42 år gamle moren er i tillegg dømt til å betale 1.456.776 kroner i erstatning.

Kvinnen skal ifølge tiltalen ha kastet sin fire år gamle sønn ut fra en balkong i en sentrumsleilighet ved Bryne torg i februar 2003. Han havnet nede på brosteinene 13 meter under balkongen. Ifølge medisinsk ekspertise er gutten invalidisert inntil 70 prosent for resten av livet.

Det er uklart om kvinnen anker straffeutmålingen. Hun forlot rettssalen like etter at domsslutningen var opplest og før domspremissene var klargjort for henne.

I Jæren tingrett ble kvinnen i fjor dømt til fem års fengsel. Hun ble også dømt til å betale til sammen 150.000 kroner i oppreisning og over 1,6 millioner kroner i tap av fremtidig erverv og menerstatning til gutten, som snart fyller syv år.