Ap lover lettelser og tiltak som koster nesten ti milliarder kroner i året.ýVi er ansvarlige og gjennomfører det vi lover, i motsetning til de andre partiene som er uansvarlige, sier statsminister Jens Stoltenberg. Ap lover at folk flest vil få mer å rutte med hvis partiet ikke kastes ut av regjeringskontorene. Noen av løftene Ap gir landets velgere er: * Innslaget for toppskatt øker med 31.000 kroner — det betyr en lettelse på vel 4.000 kroner og koster 1,9 milliarder. Partiet lover at toppskatten siden skal pris- og lønnsjusteres hvert år. Forslaget har betydning for alle med inntekter over 289.000 kroner. Fra 2002 vil ingen med inntekter under 320.000 få toppskatt.* Eldre og uføre skal få gratis medisiner på blå resept. Det koster 450 millioner.* Skattefradraget for fagforeningskontingent øker. Pris: 270 millioner.* El-avgiften settes ned med ett øre fra 1. juli. Ap lover en nedgang på ýminst ett øre tilý. Hvert øre i nedsatt el-avgift koster 530 millioner kroner.* Foreldrebetalingen til barnehagene skal ned til det halve i løpet av fireårsperioden. Prisen er én milliard i året.* Grunnskolen og videregående skole skal være gratis. Det betyr at leirskoler skal finansieres av staten. Prislappen er 60 millioner i året, samt at skolebøkene i videregående skal være gratis.* Ap ønsker at utviklingshjelpen til den tredje verden skal opprettholdes eller økes. Dagens nivå innebærer årlig økning på 12 milliard kroner. En økning til målet om 1 prosent av BNP vil øke den med 2,7 milliarder kroner i året.* Videre lover Ap at sykelønnsordningen ikke skal røres. Det betyr fortsatt full lønn fra da 1, og altså nei til karensdager og andre innstramminger.- Dette er ti milliarder kroner til dem som trenger det mest, sier Stoltenberg. Han mener at de andre partiene gir løfter til de innbyggerne som allerede har mest. Verdivalg Ap stopper imidlertid ikke her. Senere i valgkampen vil partiet lansere en skolepakke, inkludert opprustning av skolebyggene. Det er blitt spekulert i at det kan komme til å koste rundt 3 milliarder kroner i året, eller 12-15 milliarder over en fire- til femårsperiode. Aps toppledelse presenterte forslagene etter et sentralstyremøte i Oslo i går. Etter møtet vandret Stoltenberg og partileder Thorbjørn Jagland ut i Torshov bydel for å dele ut røde roser og en valgseddel om løftene. Seddelen kaller partistrategene et verdipapir.- Det gjør vi fordi vi står overfor et verdivalg, sier Thorbjørn Jagland.- Forslagene vil få betydning for folk flest. Dette vil regjeringen følge opp allerede i høstens statsbudsjett, slår partiledelsen fast.Når det gjelder kraftsituasjonen i Norge, står Ap fast på at de vil ha bygging av gasskraftverk nå.- Vi vil gå tillatelse til dem som søker, sier Stoltenberg.