I tre av ukens dager er hun heltidsengasjert for å passe på at frukten og grønnsakene er av beste kvalitet hos Rimi Stormarked på Nordås. Gulrøtter, agurker og epler passerer Norbecks nådeløse blikk. Mye blir luket ut og kassert og sendt tilbake til leverandøren. Spesielt etter en helg er det travelt. Gulnede agurker er lite å samle på.

Det er bare de største matvareforretningene som ser seg råd til å ha egen «inspektør». I mindre forretninger med et fåtall ansatte kan det være mer tilfeldig hva som blir oppdaget av gammelt og halvråttent.

Opptatt av datomerking

Gerd Norbeck har også andre oppgaver enn bare å luke ut sekunda vare. Hun sørger for å fylle på ferske og friske varer etter hvert som det minker i hyllene. Med en gjennomstrømning på 10.000 kunder i løpet av en uke kan det være svært travelt. De to øvrige ukedagene arbeider hun i en helt annen avdeling.

— Jeg har merket en betydelig forandring hos kundene etter all fokuseringen i det siste på kvalitet og holdbarhet. De er utrolig opptatt av datomerkingen. Det er ikke nok at folk har brillene på, det hender også at de har medbrakt lupe som de studerer varene med! forteller hun.

Norbeck minner om forskjellen på «Best før» og «Siste forbruksdag». Den sistnevnte merkingen forteller at det ikke er tillatt å selge en vare der denne datoen er overskredet.

Heller pakkedato?

— Det burde heller ha stått skrevet når produktet er pakket, for holdbarhetsdatoen gir ikke alltid den beste anvisningen, mener hun.

Dette er i ferd med å endre seg. Nye EU-bestemmelser om å oppgi produksjonsdato er i ferd med å tvinge seg inn i norske dagligvareforretninger.

De fleste matvareforretningene ser ut til å ha skjerpet seg etter at flere stygge skandaler er blitt avdekket de siste måneder, riktignok østpå. Eldgamle kjøttvarer som skulle ha vært kassert for et par år siden er forsøkt solgt i ny «forkledning».

Butikksjefen på Nordås, Annbjørn Troland, rister bare oppgitt på hodet når vi minner om MENY-skandalene:

— Det er skremmende at slikt i det hele tatt forekommer. Men alle i denne bransjen er nødt til å skjerpe seg. Når vi har ti tusen kresne «kontrollører», kan vi ikke fire på kvalitetskravene. Vi har derfor et datastyrt opplegg som viser nøyaktig når tiden er inne til å fylle på nye varer i hyllene. Det er en dyd av nødvendighet, ettersom vi fører ca. 8000 ulike vareartikler, sier han.

I vanlige Rimi-butikker er assortimentet vanligvis omkring 1500.

Ferskmat i varm bil

Troland, som har tretten år bak seg som butikksjef, understreker at det er lett å se seg blind på kvaliteten i det øyeblikket man kjøper varene. Det er like viktig at man behandler og oppbevarer maten skikkelig i hjemmet etterpå. Kjøle- og frysetemperaturen er ikke minst viktig.

— Vi ser også at mange tar sjanser en varm sommerdag og har ferskmaten liggende fremme i bilen gjerne i flere timer før de plasserer varene i kjøleskapet, sier han.

SORTERER VEKK: Med et raskt blikk skiller Gerd Norbeck grønnsaker av skral kvalitet fra de gode varene. <p/>Foto: Knut Strand