Samtidig skal leger nå vurdere hvor mange tester hver pasient trenger.

Seniorrådgiver Silje Sofie Tellevik i Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) opplyser at teststrimler på blå resept til diabetikere kostet 316 millioner kroner i 2012. Det var i statsbudsjettet for 2013 regjeringen varslet innstrammingen.

BT har gjennomgått statsbudsjettet på jakt etter muligheter for innsparinger i det offentlige. En rekke rapporter viser det er milliardbeløp å spare på bedre planlegging av statlige prosjekter. Men det er millionbeløp å spare bare ved å gjøre enkle grep som å ikke bruke for mange strimler, viser Helse— og omsorgsdepartementet.

Vil spare millionbeløp

I statsbudsjettet skriver de følgende:

«Det foreslås å innføre en angivelse av antall teststrimler til blodsukkermåling på resepter. Tiltaket gjennomføres ved at legene angir mengde på resepten i samråd med hver enkelt pasient. Dette antas å gi en besparing for folketrygden på 6 mill. kroner.»

— Legen skal vurdere hvor mange blodsukkerstrimler hver person med diabetes trenger per dag. På samme måte som ved bruk av legemidler, må derfor bruken av egenmåling av blodsukker diskuteres i konsultasjonen. Det er viktig at opplegget tilpasses den enkelte person. Dette vil ikke gi noen begrensning på hva legen kan forskrive på blåresepten, sier Tellevik i Helfo.

Spareplanen til staten vil imidlertid føre til flere legebesøk og økte utgifter på andre budsjettposter, tror Diabetesforbundet.

— Målingen av blodsukkerinnhold på teststrimler er en del av diabetikernes egenbehandling. Gjennom testingen får de svar på hvordan maten virker på kroppen, noe som er avgjørende for insulinmengden. Diabetikere er svært forskjellige. Noen trenger få strimler, mens andre, som gravide og barn, trenger mange, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

Diabetesforbundet uenige

— De nye reglene inneholder en anbefaling om at det ikke skal være mer enn åtte strimler per dag. På grunn av de individuelle behovene, er vi ikke enige i det, sier Allgot.

Han mener det isolert sett vil redusere utgiftene noe, men han tror at staten har kan komme i skade for å ta med den ene, og gi med den andre hånden.

— At legene skal drøfte blodsukkermåling med pasientene er i og for seg en god ting, men jeg tror det fører til flere legebesøk Flere legebesøk, vil føre til høyere utgifter på andre poster. Dermed kan vinningen gå opp i spinningen, sier han.

Bjørnar Allgot sier han er enig i at det er noe overforbruk hos enkelte pasienter som måler og måler, uten at det har noen funksjon, noe som kan skyldes engstelse. Men han tror ikke nødvendigvis disse pasientene hjelpes ved å redusere tilgangen på teststrimler.