— Dette blir en første, bred gjennomgang av problemene rundt gjenoppbyggingen av landet, samt sikkerhetssituasjonen og andre spørsmål, sa Petersen før møtet.

Etter møtet med Petersen skal Karzai ha samtaler både med utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Norges bistand til Afghanistan blir fra nå av dreid mer over til langsiktig hjelp, i tråd med ønskene fra afghanske myndigheter. Konkret hvordan den norske innsatsen utformes, blir lagt fram under møtet i giverlandsgruppen for Afghanistan, Afghan Support Group, som begynner tirsdag ettermiddag. Norge skal blant annet bidra til å utdanne en nasjonal politistyrke i landet. Karzai kom til Oslo søndag kveld med sju av sine ministere, blant dem utenriksministeren, finansministeren og kvinneministeren.

Sikkerhetsopplegget er strengt rundt den afghanske presidenten og delegasjonen hans. Karzai skal være i Oslo til tirsdag ettermiddag, når han reiser videre til Sverige. (NTB)