Formålet er å undersøke konsekvensene av den globale oppvarmingen for næringer som reiseliv, jordbruk, energi, maritim sektor, fiskeri— og oppdrett.

Det er Bergenscenarier 2020 (BS2020) som har tatt initiativ til prosjektet. Forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) på Norges Handelshøyskole skal utføre studien.

Se også våre klimasider

Klimaturister

Prosjektleder Harald Schjelderup i BS2020 understreker at studien blir mer enn en dyster opplisting over trusler og negative effekter av forventede endringer i temperatur, vind og nedbør. Forskerne skal også se på mulighetene som viktige vestlandsnæringer vil møte i den nye klimavirkeligheten.

— Hvilke muligheter tenker du på?

— Ta reiselivsnæringen som eksempel. Endringer i det fysiske klima kan gjøre Middelhavsområdet for varmt, og snu turiststrømmen nordover. Vi kan oppleve økt etterspørsel etter økoturisme. Her har jo Vestlandet alle muligheter med mye uberørt og vakker natur. Samtidig må vi drøfte hvor tålegrensen går for potensielt miljøfiendtlig turistinvasjon i sårbare fjordlandskap, sier Schjelderup. Han sikter her spesielt til de mange cruiseskipsanløpene i vestlandsfjordene.

- Gigantmulighet

Klimaendringene er en gigantisk forretningsmulighet for bedrifter som ligger i forkant, sier Schjelderup.

Han mener alle bransjer og selskaper vil bli berørt av klimautfordringene.

— Vårt mål er å involvere de viktige næringene på en måte som gjør dem bedre i stand til å legge gode strategier. Rapporten vil også legge stor vekt på effektene av en ny klimapolitikk, sier Schjelderup.

Scenariesjefen sier bedrifter og næringsliv på Vestlandet vil kunne bli konfrontert med klimaskifte på flere områder:

  • Fysiske klimaendringer, for eksempel mer ekstremvær, økt nedbør, økt rasfare og stigende havnivå.
  • Forbrukere og bedrifter som etterspør mer klimavennlige produkter og tjenester.
  • En en ny klimapolitikk som kan stimulere til økt innovasjon og økt forbruk av fornybar energi.

Bevisstgjøring

— Mange selskaper ønsker å gjøre noe med klimautfordringene. Handling krever systematisk oppbygging av kunnskap. Det håper vi denne studien skal bidra til. Prosessen er viktig i seg selv og vil forhåpentligvis bidra til en bevisstgjøring i næringslivet om mulighetene og utfordringene i fremtidens klima, sier Schjelderup.

Sparebanken Vest har tidligere bevilget midler til et gaveprofessorat i klimaøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Schjelderup opplyser at den som blir ansatt i stillingen, vil bli involvert i prosjektet.

KLIMAVINNERE? Klimaendringene er ikke bare en trussel, de kan også bli en stor inntektsmulighet for viktige næringer på Vestlandet, sier Harald Schjelderup, prosjektleder i Bergenscenarier 2020.
Larsen, Bjørn Erik