Fjordarmen i Hardanger er med på listen over landets mest forurensede, med tungmetaller, PCB og andre miljøgifter.

Statens Forurensningstilsyn melder i dag at de vil dele ut over fem millioner kroner for å få ferdig tiltaksplaner for opprydning av Sørfjorden og 16 andre sterkt forurensede fjordområder.

Hvor mye som går til miljøarbeidet i Sørfjorden, er ennå ikke klart. Pengene blir fordelt blant annet ut fra hvillke behov fylkesmennene melder inn.

Sjøbunnen i 17 norske fjorder regnes som særlig sterkt forurenset. Endelige opprydningsplaner for disse fjordene skal etter planen være klare innen utgangen av 2005.

<b>FORURENSET: </b>Fjordarmen i Hardanger er med på listen over landets mest forurensede.
KNUT STRAND