Forsker på kvalitet

Interaktivt læremateriell er på fremmarsj. Utviklingsfirmaet Medialt og Norsk lyd— og blindeskriftbibliotek undersøker nå om disse læremidlene faktisk fungerer for brukeren. Prosjektet fokuserer på synshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker.

Nytt nettsted med læremidler

På www.diglib.no kan elever og lærere bruke de nyeste digitale hjelpemidler. Blant annet ved hjelp av video og lyd. Elever kan også lære pensum gjennom spørreleker. Nettsiden er tilrettelagt for elever med lesevansker, og for blinde og svaksynte.

Lydbøker

Lydbøker på cd, MP3-filer, eller som digibok (bok og avspiller i en og samme lille dings.) Sjekk www.lydbokforlaget.no, og andre forlag.

Mange skjønnlitterære bøker og lærebøker finnes som DAISY-bøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek www.nlb.no. Du må dokumentere behov for å kunne låne fra NLB. Utlånet er gratis, skjer som regel pr. portofrie post.

PC, skanner og lesepenn

Du kan søke gratis stasjonær PC og bærbar PC og annet utstyr. En vanlig skanner kan overføre tekst fra papir til PC, og pc-en kan lese teksten høyt hvis den har program for det. Det kan ta kortere tid å skanne skolebøker og få dem lest høyt, enn å lese dem selv. Lesepenner skanner kortere tekster, vanskelige ord, osv.

Ulike dataprogrammer

  • PC-en kan lese tekst høyt.
  • Ordbøker, ordfinner, retteprogram på ulike språk.
  • Diktafon. Du forteller først det du har tenkt å skrive til opptaksmaskinen, slik at du kan konsentrere deg om innholdet, og skriver så mens du lytter til deg selv.
  • Analyseprogram som merker setninger som er for lange eller korte, til hjelp ved punktum og kommasetting.
  • Øvingsprogram for lesing og skriving.
  • Om en elev får dekket hjelpemidler, betyr ikke det at det følger med gode læremiddelprogrammer.

Oversikter over materiell

***** Norsk Logopedlag har laget en oversikt over nettsteder med pedagogisk materiell, tester og programvare. Se: www.norsk-logopedlag.no. Du finner listen ved å gå inn på knappen «Materiell».

  • Statped Trøndelag har en søkbar database. Se: www.statped.no/trondelag. Du finner listen til venstre på skjermen, under «Søk i lek- og læremiddeldatabasene».
  • Nettsiden til Dysleksiforbundet i Norge, www.dysleksiforbundet.no, har lenker og diverse nyttig informasjon.
LESEPENN. Jarle Fagervik stryker lesepennen over papiret, og overfører tekst til pc-en.
Odd Mehus