–Det er dommen i sin helhet som blir anket ut fra bevisbedømmelsen, sier kvinnens forsvarer, advokat Bjørn Vikse til Haugesunds Avis.

Kvinnen ble tidligere denne måneden dømt i Karmsund herredsrett til to års fengsel for et underslag på omlag 2,9 millioner kroner. Kvinnen er også dømt til å betale en erstatning til DnB på nesten 1,7 millioner kroner med 12 prosent rente fra august 1996.

Dommen gjelder forhold som skal være begått mellom 1992 og 1996.

NTB