Ved døren til småbarnsavdelingen Grønn er de ulike ordene for «velkommen» sirlig skrevet ned på plakater. Foreldrene til barna i Gyldenpris barnehage snakker ca. 14 ulike språk. Inne på avdelingen er det klistret opp lapper med «skap», «vindu» og ord på andre viktige gjenstander. Mange av barna i alderen 1-3 år kjenner igjen sitt eget navn når det er skrevet ned.

— Vi ble overrasket over hvor tidlig barn kan kjenne igjen både sin egen og andre bokstaver. Den største feilen man kan gjøre er å undervurdere barna, sier styrer Lisbeth Trones i Gyldenpris barnehage.

Startet eget prosjekt

I 2001 startet barnehagen et eget prosjekt hvor de fokuserte på språkutvikling. Bakgrunnen var at de fikk flere og flere barn med tospråklig bakgrunn.

— Vi brukte Bornholm-modellen som blant annet legger vekt på at fysisk mestring har stor sammenheng med språket. De barna som har dårlig balanse eller snubler mye, har også ofte språkvansker, sier Trones.

Hun understreker at det ikke trenger å være slik, men at det ofte er en sammenheng.

De ansatte kjenner seg igjen i flere av funnene i barnespråkundersøkelsen.

  • Når det gjelder jenter og gutter, så leker de veldig forskjellig. Jenter er mer sammen med andre barn, mens gutter leker mer alene, sier pedagogisk leder Inga-Lill Samuelsen.
  • Jenter snakker mer sammen når de leker, mens gutter er mer motoriske, sier pedagogisk leder Siren Quandt.

Selv om de nikker gjenkjennende til ordene på topp ti-listen, er det noen de savner.

  • «Se» og «det» er det mange som sier tidlig. «Lys» er det også mange som sier, kanskje fordi det er lett å si, sier Trones.

Imot kartleggingen

Selv om de ansatte i barnehagen er svært opptatt av språkutvikling, er de imot språkkartleggingen av treåringer, som er planlagt til høsten.

— Jeg synes det er altfor tidlig. Det er også begynt å bli så høye krav til at vi skal dokumentere hva vi gjør, at vi ikke får tid til å gjøre det vi skal, sier Trones.

På avdelingen Grønn sitter assistentene Gro Watten og Bente Abrahamsen og prater med det yngste barnet i barnehagen. Hun heter Venus og har akkurat fylt ett år. Foreløpig får de ikke mange ordene tilbake.

  • Men vi snakker med barna hele tiden og sier ord til dem, sier Watten.

Og en ting anbefaler de absolutt ikke.

  • Bruk aldri babyspråk. Da må barnet lære ordene to ganger, sier Abrahamsen.