1. november må sjefredaktør Kåre Valebrokk i TV 2 møte i Bergen tingrett, fordi kanalen viste bilder av Viggo Kristiansen i retten etter at han ble dømt i Baneheia-saken.

TORSTEIN STANGENES

Det var 13. februar i år at TV 2 viste levende bilder at Viggo Kristiansen etter at han var blitt dømt for drap på to unge jenter i Baneheia i Kristiansand.

Ifølge domstolloven er både fotografering og opptak av levende bilder av tiltalte eller domfelte i norske rettssaler forbudt. Det samme gjelder tiltalte eller dømte på vei inn og ut av rettssaler. Unntaket er hvis tiltalte/dømte selv gir samtykke.

Siden TV 2 brøt domstolloven, ble sjefredaktør Kåre Valebrokk ilagt en bot på 25.000 kroner

— Reaksjonen til Viggo Kristiansen da han ble dømt var så spesiell at det må være lov å formidle den, sier nyhetsredaktør Kjell Øvre Helland i TV 2. Reaksjonen han viser til var at Kristiansen smilte etter han ble dømt.

— Vi ser på dette som en prinsippsak. Det burde være en del av ytringsfriheten å kunne ta bilder av folk i et åpent møte, sier han.

— TV 2 er jo svært kritiske når andre bryter loven?

— Vi mener at internasjonal rett må være overordnet norsk lov. Vi mener norsk lov er i konflikt med menneskerettighetserklæringen om ytringsfrihet. Norsk lov har neppe hatt til hensikt å beskytte dem som har vært fullt identifisert gjennom lang tid, sier Øvre Helland.

Han tror saken kan havne i Høyesterett.

— Vi vil gjerne ha saken avgjort ved høyeste rettsinstans. Vi vil ha denne saken prøvd på vegne av pressen, sier han.

Advokat Jon Lyng skal være prosessfullmektig for TV 2.