Statistikken skulle vært klar klokken 13, men er kraftig forsinket pga. tekniske problemer hos Læringssenteret, som står for utsendelsen. Det er ennå ikke mulig å laste ned dataene fra nettstedet deres.

Bt.no jobber nå med å skaffe til veie papirkopier av statistikken. Vi håper å kunne presenteres statistikk for Bergens-skolene ved 15-tiden, og resten av skolene i Hordaland og Sogn og Fjordane fortløpende utover ettermiddagen.

Alle skoler i Norge

De gjennomsnittlige karakterene for hver enkelt skole blir altså forsøkt publisert på nettet i dag. Dermed får alle elever vite hvordan det står til med nivået på skolen de går på.

Karakterene til enkeltelever vil ikke bli offentliggjort, heller ikke resultatene på skoler med færre enn tre elever.

Flere kommuner har tidligere offentliggjort resultater fra enkeltskoler, men det er første gang det gjøres for hele landet.

Offentliggjøringen av karakterer kritiseres av Ap-politiker Karita Bekkemellem Orheim, som frykter at ordningen vil føre til unødvendig press på elevene og at skolene får A— og B-stempel.

- Sier lite om skolen

Også Elevorganisasjonen, som organiserer 130.000 elever i den videregående skolen, er skeptisk til ordningen.

— Læring er en prosess som skjer over tid. Dagens eksamensform måler ikke en utvikling, men bare kunnskapsnivået til en elev på et gitt tidspunkt. Eksamensresultatene forteller nødvendigvis ikke hva skolen har tilført elevene av kunnskap, sier Robert Terdal Moe, leder av Elevorganisasjonen.

Elevenes forutsetninger fra hjemmet er en viktigere faktor for hva eleven oppnår på skolen, mener han.