Drapssaken mot kapteinen på den bergenske tankbåten «Champion Pioneer» har versert i rettsvesenet i De forente arabiske emirater siden februar i fjor.

Kapteinen ble først dømt til livstid, i praksis 25 år i fengsel. I februar i år opphevet høyesterett i Emiratene dommen, blant annet på grunn av tvil om landet hadde rett til å dømme den indiske kapteinen og fem andre besetningsmedlemmer.

Norske myndigheter mente nemlig at saken måtte gå for en domstol her i landet, på grunn av at drapet skal ha skjedd på en norskregistrert båt i internasjonalt farvann.

Lot ham blø i hjel

I vinter krevde Riksadvokaten at Emiratene utleverte kapteinen (37) og en av mannskapet (39).

— Vi mener det er skjellig grunn til å mistenke dem begge for drap, eller medvirkning til drap, under særdeles skjerpende omstendigheter, sa statsadvokat Anne Grøstad ved Riksadvokatembetet til BT 7. mars i år.

Myndighetene i De forente arabiske emirater sto imidlertid fast på at sjømennene skulle dømmes der, og i august kom saken opp for en domstol i Fujairah i Emiratene på nytt.

Til domstolen forklarte kapteinen at han handlet i selvforsvar, og at det aldri var meningen å drepe besetningsmedlemmet (31),

Domstolen slo imidlertid fast at kapteinen skulle dømmes for drap, etter blant annet å ha slått offeret (31) med en jernstang. Etter å ha blitt skamslått, ble 31-åringen bundet på hender og føtter og låst inne på en lugar. Der blødde han i hjel.

Seks besetningsmedlemmer ble dømt for medvirkning til drapet.

Kjøpt fri under sharialov

Av dommen fremgår det at familien til drapsofferet har mottatt 200.000 dirham, nesten 300.000 norske kroner, i blodpenger.

Ved å motta en slik betaling gir offerets familie etter islamsk sharialov fra seg retten til å kreve drapsmannen straffet.

Domstolen slår imidlertid fast at de tiltalte likevel må straffes, men reduserte fengselsstraffen mot kapteinen fra 25 til to års fengsel.

Seks besetningsmedlemmer, som opprinnelig hadde blitt dømt til fem års fengsel, fikk straffen redusert til fengsel i ett år.

— De hadde sittet over ett år, og ble satt fri med en gang. Kapteinen måtte sitte litt lenger i fengsel, men nå er de reist hjem, alle sammen, sier Arne Viste, direktør i Champion Shipping, som eier tankbåten drapet skjedde på.

— Vi er glade for at dette nå er over, sier Viste.

Norsk drapssiktelse henlagt

Påtalemyndigheten i Norge har besluttet å trekke utleveringskravet mot den drapssiktede kapteinen og et annet besetningsmedlem.

— Etter en helhetsvurdering, hvor det særlig er lagt vekt på at det er avsagt en rettskraftig dom for det samme forholdet i et annet land, finner riksadvokaten at saken nå må henlegges i Norge, skriver Tor-Aksel Busch om henleggelsen.

Da drapet skjedde i begynnelsen av februar i fjor, dro politiadvokat Ole Bjørn Mevatne fra Hordaland politidistrikt og fire Kripos-etterforskere raskt ned til Emiratene.

De ble imidlertid nektet å etterforske drapet av myndighetene i gulf-staten, og måtte reise hjem med uforrettet sak.

DRAP PÅ BERGENSBÅT: Kapteinen på «Champion Pioneer» er dømt for å ha slått i hjel en av mannskapet på båten med en jernstang og latt ham blø i hjel. Etter at offerets familie fikk penger, ble fengselsstraffen hans redusert med 23 år.