Hvis Danmark eller Russland er villig til å ta de to kaprerbrødrene tilbake og garantere at de ikke blir utlevert til Iran, kan Utlendingsdirektoratet (UDI) se på saken på nytt. Det bekrefter UDI.

— En slik garanti er et eksempel på en endring i forutsetningene som gjør at vi kan se på saken på nytt, sier informasjonssjef Geir Løndal i UDI til NTB.

Ny frist

Opphold på humanitært grunnlag gis for ett år av gangen. Det betyr at UDI innen 6. juni 2003 må ta stilling til om oppholdstillatelsen skal forlenges.

Brødrene Mansour og Farhad Muhammadi Injeh fra Iran ble 6. juni i år innvilget opphold i Norge på humanitært grunnlag. Ut fra en helhetsvurdering i UDI ble de to flykaprerne gitt opphold fordi de risikerte dødsstraff i hjemlandet.

Statsråd Erna Solberg (H) og en rekke politikere har vært opprørt over at kaprere, som i 1993 kapret et fly på vei til Russland og tvang det til å lande på Gardermoen, nå har fått opphold i Norge. Politikerne har blant annet etterlyst vilje i UDI til å be norske myndigheter søke politiske løsninger på en så delikat sak.

Dødsstraff

Selv om vedtaket i UDI etter alt å dømme ikke kan endres, skal direktoratet gjøre en ny vurdering innen ett år. I mellomtiden kan norske myndigheter ta kontakt med Russland eller Danmark og be om at de tar imot de to brødrene. Begge skal tidligere ha søkt asyl i Danmark, men fått avslag. En av kaprerne er gift med en russisk kvinne, og dermed skal han ifølge Aftenposten automatisk ha rett til opphold i landet.

Et positivt svar fra disse landene, sammen med en garanti for at de ikke utleveres til Iran, skaper en ny situasjon for kaprerne. Faller faren for dødsstraff bort, kan det føre til at kaprerne blir sendt ut av Norge.

Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunal- og regionaldepartementet opplyser at departementet nå foretar en grundig gjennomgang av hele saken.

Med lupe

Til Dagbladet sier kommunalminister Solberg at departementets jurister er på utkikk etter feil i UDIs saksbehandling eller andre åpning i lovverket som gjør at saken kan gjenopptas.

— Denne saker har mange fasetter og det er kommet opplysninger underveis. Jeg vil ikke forskuttere noen ting før vi har studert materialet skikkelig, sier Ørmen Johnsen til NTB.

— Og det skal skje raskt, lover hun. I tillegg er departementets lovavdeling nå i gang med å se på rutinene og reglene for asylsaker av spesiell karakter. Det dreier seg blant annet om å avklare hvilke saker UDI skal orientere departementet om og i hvilke saker departementet skal ha instruksjonsmyndighet.

(NTB)