Etter å ha prøvd førstehjelpskunnskapene for å redde fingrene, fikk mannskapene plassert mannen i et helikopter og dermed var veien til operasjonsbordet på Ullevål universitetssykehus kort.

Informasjonsansvarlig Eivind Tungland ved Norsk Folkehjelps sentral, som ligger i Tromsø, sier det er godt håp om at mannen får beholde fingrene.

I Røde Kors-sentralen på Gol i Hallingdal har det så langt i påsken vært 13 aksjoner. Halvparten av dem gjaldt skred som skiløperne selv hadde utløst.

I tillegg har sentralen tirsdag behandlet 47 brudd og forstuinger. Så langt i påsken har Røde Kors-mannskapene behandlet 248 pasienter.

Både Røde Kors og Norsk Folkehjelp advarer mot en økende skredfare over store deler av landet.