Etter hvert som Per Orderuds redje "gårdsadvokat" forklarte seg, ble det mer og mer uklart hva advokat Rolf Nybakk egentlig mente om hvilket utfall ankesaken om gården ville fått i lagmannsretten.

Dit kom den aldri fordi den ene av partene i mellomtiden ble drept i kårboligen på Orderud i pinsen 1999.

Selv ikke lagrettens juridiske dommere lyktes i å få et klart ja eller nei som svar, men måtte nøye seg med at Nybakk pekte på at det her var nyanser og store grå felter.

Så langt gikk det at advokat Nybakk ikke engang ville gi lagmannen rett i at innholdet i alt som står trykt på et skjøte er helt avgjørende for skjøtets gyldighet.

— Jeg behandler 10-15 slike saker om skjøter hvert år, og kan forsikre at det ikke er så enkelt, sa Nybakk med solid bakgrunn i bygdejussens hverdag.

Aktors spørsmål var da heller ikke spesielt relevante for saken utover det at han ønsket å skapte et bilde av advokat Nybakk som såpass "uryddig" at hans oppfatning av forliket den 21. mai ikke kan være så mye å legge vekt på. (NTB)