— Formålet er å sikre bedre tilgjengelighet av disse legemidlene, samtidig som hensynet til forbrukernes sikkerhet blir betryggende ivaretatt, sier helseminister Dagfinn Høybråten (KrF).

Han tror salg av medisiner utenom apotek også vil føre til økt konkurranse som igjen vil kunne gi lavere priser.

Legemiddelverket har utarbeidet en liste over legemidler som vurderes tillatt solgt utenom apotek. Mange av de mest brukte medisinene er omfattet av forslaget, som for eksempel smertestillende medisiner som paracet og legemidler til bruk ved forkjølelse, halsbrann eller sårbehandling.

På grunn av sikkerheten er det foreslått at legemidlene skal oppbevares fysisk utilgjengelig for kundene. Det er også foreslått en aldersgrense på 18 år.

Høringen avsluttes rundt påske.

Helsedepartementet tar sikte på å gjennomføre forslaget i løpet av andre halvdel av 2003.

(NTB)