– Jeg ser absolutt behovet for å diskutere kontantstøttens framtid fordi jeg er opptatt av likelønn mellom menn og kvinner. Nå ødelegger kontantstøtten mulighetene for å få til likelønn, sier Navarsete til Dagbladet.

Samferdselsministeren leder Sps programkomité som skal legge fram forslag til ny politikk til neste års landsmøte. Da kan kontantstøtten bli en sentral sak for partiet.

Verken Arbeiderpartiet eller Sosialistisk Venstreparti vil beholde ordningen. Navarsete åpner for at det kan gå samme vei også i Sp.

– Jeg er åpen for å diskutere hvorvidt kontantstøtten skal bestå, men jeg har ingen endelig konklusjon nå, sier Navarsete.

Argumentet hennes er at de fleste som tar ut kontantstøtte i dag er kvinner. Hun viser til at de fleste kvinner som er hjemme og mottar kontantstøtte, sakker akterut lønnsmessig.

I dag er det litt over 45.000 mottakere av kontantstøtte, som på det meste er litt over 3.000 kroner i måneden. Navarsete ser ikke bort fra å forhandle bort kontantstøtten, mot at de 1,9 milliarder kronene ordningen koster, blir brukt til å utvide foreldrepermisjonen.

Enig med Navarsete? Diskutér saken her.

oddleiv apneseth