– Jeg kjenner Loveleen Rihel Brenna fra Jessheim og har redegjort for mitt bekjentskap med henne overfor departementet. Lovavdelingen i departementet vil vurdere min habilitet i saken, sier Huitfeldt til Eidsvoll Ullensaker Blad.

Rihel Brenna leder Foreldreutvalget for grunnskolen, og hun er foredragsholder og forfatter.

Reidar Hjermann fungerer fortsatt som barneombud, etter at det da nyansatte ombudet Ida Hjort Kraby trakk seg samme dag som Manuela Ramin-Osmundsen måtte gå av som barne— og likestillingsminister.

Huitfeldt avventer nå ansettelsen av nytt barneombud.

– Jeg vil ikke begynne behandlingen av saken før min habilitet er vurdert, sier Huitfeldt.

Hun avviser at hun er del av noe nettverk.

– Jeg har venner eller bekjentskaper. Jeg er ikke med i nettverk eller en organisert gjeng som sender mailer innad i en bestemt gruppe, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt overtok som barne- og likestillingsminister etter Manuela Ramin-Osmundsen.
Poppe, Cornelius