I går kom regjeringen frem til en kompromissløsning på asylbarnsaken. Anders Anundsen (Frp) fortalte at barn som er sendt ut i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015 får mulighet til å prøve saken på nytt. Dette gjelder de barna som har vært i Norge i mer enn fire år. Se barna her.

Men familien til Yusuf og de andre familiene kan måtte vente lenge på en avgjørelse. I dag lever Shaimaa og familien i Jemen, hvor nabolaget deres nylig ble bombet. Nå er familien på flukt.

— I denne saken mener jeg det ikke er nødvendig å vente på den formelle forskriftsendringen før de vurderer saken. UNE burde ta saken på eget initiativ ved å vise til barnekonvensjonen og menneskerettighetene. Det er kritikkverdig at forvaltningen må få et «pålegg» for å ivareta sine forpliktelser, sier Vera Vikki, advokatfullmektig hos Humlen & Rieber-Mohn advokater.

Må gjennom nemnd

Forskriftsendringen er ventet å være klar senest innen juni. Først da blir regelverket endret. Familiene skal alle sende inn en omgjøringsbegjæring og vil få bistand fra Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas). Det er fremdeles uvisst hvorvidt endringen skal gjennom en høringsrunde.

Regjeringen har bestemt at alle sakene skal behandles på et nemndsmøte og ikke bare av nemndleder, noe som kunne spart UNE for mye tid. Vanligvis tar sakene som skal behandles i nemnd flere måneder, og selv om sakene skulle bli prioritert, vil vurderingene ta tid: medlemmer skal innkalles og møter skal avholdes.

— Jeg håper at UNE gjør det de kan i forkant, slik at de er godt forberedt til loven er på plass. Det er lov å håpe at noen av sakene behandles før sommeren, men det er avhengig av at UNE forbereder seg i forkant og for eksempel innkaller nemndmedlemmer før regelverket er klart, sier Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere.

Venter på føringer

Bente Jensen Baklien, rådgiver i UNE, forteller at det er for tidlig for dem å si hvorvidt de vil innkalle nemndmedlemmer før endringen er på plass.

— Vi avventer fremdeles føringer fra Justisdepartementet på hvordan disse sakene skal behandles. Mer kan vi ikke si på nåværende tidspunkt. Det er for tidlig å spekulere i hvor lang tid det vil ta, sier hun.

Hun viser til tidsfristen som står skrevet i avtalen.

Haster for Shaimaa

Advokat Vera Vikki mener det er uakseptabelt at behandlingen av Shaimaa-saken kan komme til å måtte vente helt til juni og kanskje også lenger.

— Norge har sendt denne familien til en situasjon som bryter menneskerettighetene. For denne familien haster det. Situasjonen er nå så ille at det er sannsynlig at de ville få asyl i Norge om de var her nå. Jeg mener også at behandling i nemnd ikke burde være nødvendig, da omgjøringsbegjæringen helt klart må føre frem, sier hun.

Vikki vil nå sende et brev til Utlendingnemnda. Her vil hun også redegjøre for situasjonen familien befinner seg i.

Også Furuseth frykter at lang behandlingstid kan få negative konsekvenser.

— Situasjonen til barna kan endre seg. Situasjonen blir vanskeligere jo lengre tid som går. Det kan skje ting som gjør at barna må flytte på seg. Det er mange grunner til at det er ønskelig at dette går kjapt. Det tror jeg alle parter er enige i, sier han.

Ønsker rask behandling

Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, kan ikke svare på hvorvidt behandlingen av sakene kan starte før regelverket er endret eller om det blir en høringsrunde.

— Når det gjelder arbeidet videre så er det litt for tidlig å si noe konkret om det. Målet er å få en behandling av saken så raskt som mulig. Departementet trenger noen dager på å gå igjennom ulike alternativer, sier han.

TVANGRETURNERT: Familien Yusuf fra Jemen ble hentet hjemme i Lillesand og uttransportert til Jemen. Nå skal saken behandles på nytt. Foto: Håvard Bjelland