Politimester Arne S. Karoliussen i Sunnmøre politidistrikt har nå orientert Hovedredningssentralen om at politiet formelt ikke lenger leter etter savnede, men nå konsentrerer seg om å få ut fem omkomne.

– Det er med sorg og dyp medfølelse vi må erkjenne at fem personer er omkommet i ulykken i Fjelltunvegen 31, sier Karoliussen.

Ifølge rapporten til den byggtekniske gruppen som ble overlevert politiet tirsdag, må pårørende belage seg på at det kan ta opp til tre måneder før de omkomne kan hentes ut av bygningsruinene.

Riving

På pressekonferansen tirsdag ettermiddag kom ekspertene som har undersøkt både raset og selve bygningen med oppløftende konklusjoner. Bygningen er nå stabil, opplyste professor Erik Thornfeldt ved SINTEF Byggforsk.

Men han hadde ingen gode nyheter til de pårørende som først og fremst ønsker å få hentet ut sine kjære. Det kan bli vanskelig siden førsteetasjen der flere av de omkomne befinner seg, er nesten helt sammenklemt.

– Det er en mulighet for at det ikke er mulig å få brakt ut alle de omkomne. Vi har derfor vurdert metoder for demontering eller riving av bygget, sa Thorenfeldt.

Demontering, som er mest aktuelt, vil sannsynligvis ta minst tre måneder.

Eksplosjonsfare

Fjellet bak den sammenraste boligblokken utgjør nå ingen fare for boligene rundt, konstaterte geolog og skredforsker Lars Harald Blikra.

– Skredet rensket fjellet godt på oversiden. Det er ingen restblokker som kan komme ned. Det er veldig betryggende for innsatspersonellet, sa Blikra på pressekonferansen.

For de to naboblokkene i Fjelltunvegen 29 og 33 er det derfor ingen fare for nye ras. Boligene på oversiden av skrenten er heller ikke påvirket av raset.

– I kneiken er heller ikke stabiliteten påvirket. Hvis stabiliteten er påvirket, må det være i positiv grad. Her er stabiliteten blitt bedre etter raset, fastslo Blikra.

Får ikke flytte hjem

Men siden det fortsatt er eksplosjonsfarlig gass i ruinen, må de 296 som fortsatt er evakuert, belage seg på flere døgn hjemmefra.

– Situasjonen for de mange evakuerte er ikke endret. Så lenge situasjonen er slik den er på skadestedet, så opprettholder vi evakueringssonen, sa politistasjonssjef Endre Flatvad.

Fram til gassen er borte, får heller ingen ta seg inn i ruinen. Politimester Karoliussen forteller at det er en svært vanskelig jobb å bli kvitt propanen.

– Vi har forsøkt å avfakle gassen, men ikke lykkes fordi det er så store skader på ventilene, sier Karoliussen som forteller at det derfor jobbes med alternative løsninger, der perforering av tanken er én. Parallelt jobbes det med å bli kvitt gassen som fortsatt befinner seg i hulrom i kjelleren og garasjeanlegget.

Nitrogenen skal tilføres hulrommene for å nøytralisere propanen.

Kondolanseprotokoll

Politiet, brannvesen og ekspertgruppene hadde tirsdag ettermiddag også et møte med de evakuerte.

Det var en trist og preget ordfører Bjørn Tømmerdal som konstaterte at håpet om å finne overlevende nå er borte. Etter at politiet har omdefinert de savnedes status til omkomne, har kommunen besluttet å legge ut kondolanseprotokoll i rådhuset onsdag morgen klokken 8, sa Tømmerdal.

TRYGT: Ekspertene anser det nå som trygt å ta seg inn i en sammenraste blokkken i Ålesund. ARKIVFOTO: ODD MEHUS