– Vi vet ikke eksakt hvor lang tid det vil ta før flammene er slukket, men vi har fått antydet at det kan ta opptil flere dager hvis vi er riktig uheldig, sier politiets innsatsleder Kjell Kvenseth til NTB.

Onsdag ettermiddag, vel åtte timer etter at brannen brøt ut, brant det fremdeles kraftig på stedet, og brannen hadde begynt å spre seg oppover i etasjene. Dette øker faren både for at boligblokken skal kollapse og for eksplosjon, sier Kvenseth.

Fem savnet – tusen evakuert

Fem mennesker er savnet i brannen, og politiet sier de antar at de savnede befant seg inne i bygningen. Faren for eksplosjon og kollaps gjør at det er umulig for redningsmannskapene å ta seg inn i bygningen.

– Det er en fortvilet situasjon å ikke kunne ta seg inn og hjelpe folk, sier Kvenseth.

Han legger til at det er umulig å si om det finnes noen i live inne i bygget, men at man ikke kan gi opp håpet. Han kan ikke anslå når politihunder eller mannskaper kan ta seg inn i boligblokken. Først må brannen slokkes.

Totalt er oppimot 1.000 personer evakuert fra bydelen Volsdalen i Ålesund. Kvenseth sier at ingen av de evakuerte i nabobygningene kan flytte tilbake før brannen er slukket, det vil si tidligst torsdag, muligens enda senere. Mange har tatt tilhold hos slekt og venner, og politiet og kommunen bistår med å formidle hotellplass og annen hjelp.

Sprekkdannelser

Redningsmannskapene på stedet står overfor en svært vanskelig situasjon, med både brann, eksplosjonsfare og fare for ytterligere ras og boligkollaps. Politiet frykter at boligblokken i Fjelltunvegen 31 kan forflytte seg ytterligere.

– Situasjonen er vanskeligere enn den var tidligere. Vi har fått en god del sprekkdannelser i betongen et par etasjer opp som ikke var der tidligere på dagen. Det kan tyde på at bygget er litt i bevegelse. Det er stor fare for at i hvert fall forkanten av bygget kan rase ned, sier Kvenseth.

Innsatslederen frykter at dette kan få virkninger på resten av bygningen og viser til at store steinblokker presser på bygningens bakvegg. Kvenseth tror en mulig konsekvens kan bli at bygget skyves enda lenger fram og ut i gata, eller i verste fall over gata.

Kan danne gasslommer

Avdelingsleder Tom Ivar Hansen i enhet for risikoområder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier til NTB at det er svært vanskelig å anslå hvor lenge det vil brenne og hvor stor eksplosjonsfaren er.

– I utgangspunktet er sannsynligheten for eksplosjon i en nedgravd gasstank svært liten. Men dersom det er lekkasjer fra de ledningene som fører fra tanken, og lekkasjene mot formodning har dannet lommer i bygningsmaterialet, så kan det tenkes, sier Hansen.

Han sier det i utgangspunktet er bra at det brenner fra tanken, fordi gassen da blir avbrent raskere.

– Hvis det ikke hadde vært en flamme der, kunne gassen rent ut og spredt seg mer ukontrollert. Det kan igjen føre til at flammer blir vedlikeholdt over lengre tid, sier han.

Han vil ikke spekulere i hvor lang tid det vil ta før brannen i Ålesund har brent ut, men sier han ikke tror det vil ta flere dager.